TYNK AKRYLOWY FABUD A

                     AKRYLOWA MASA TYNKARSKA 25 kg.

 

CENA : 99,90 zł / brutto

 

AKRYLOWA MASA TYNKARSKA
FABUD A
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Akrylowa masa tynkarska FABUD A stanowi wodną kompozycję polimerów akrylowych, mineralnych wypełniaczy i modyfikatorów.
Wyrób charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do odpowiednio przygotowanych podłoży mineralnych.
Tynk FABUD A jest odporny na zmienne warunki atmosferyczne, oraz promieniowanie IR i UV.
ZASTOSOWANIE
FABUD A o strukturze grys lub kornik służy do wykonywania cienkowarstwowego
tynku w systemach dociepleń i klasycznych wyprawach
wewnętrznych i zewnętrznych budynków.
KOLORYSTYKA
FABUD A jest produkowany w kolorystyce według wzorników tynków PLAST-MIX dostępnych u producenta i dystrybutorów.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Na odpowiednio przygotowane i równe podłoże nakłada się podkład tynkarski PRIMERPLAST A
minimum 6 godzin
*
przed planowanym
nałożeniem masy tynkarskiej.
W przypadku dociepleń budynków oraz wypełniania nierówności, podkład nakłada się najwcześniej po 7 dniach
*
od związania zaprawy klejowej.
SPOSÓB NAKŁADANIA
Przed nałożeniem masa tynkarska FABUD A powinna być dokładnie wymieszana czystym mieszadłem wolnoobrotowym ze stali nierdzewnej.
Dobrze wymieszany wyrób stanowi jednorodną kolorystycznie masę bez wtrąceń substancji obcych i żelu.
Masa tynkarska FABUD A jest przystosowana do nakładania dwoma technikami:
1)Technika tradycyjna.
FABUD A nakłada się pacą ze stali nierdzewnej. Fakturę grysową uzyskuje się przez rozcieranie masy pacą plastikową do uzyskania
cienkiej warstwy „grysowej”. Fakturę typu „kornik”otrzymujemy poprzez rozcieranie nałożonej masy ruchami posuwistymi lub kolistymi
do uzyskania pożądanego rysunku. Przy stosowaniu tradycyjnej techniki nie zaleca się rozcieńczania masy tynkarskiej wodą.
2)Technika natryskowa.
FABUD A nakłada się za pomocą pneumatycznego pistoletu tynkarskiego i kompresora. Technika natryskowa dotyczy tylko nakładania
tynków o fakturze
„grys” w granulacji 1,5 i
2mm. Pistolet należy prowadzić prostopadle do natryskiwanej powierzchni.
Odległość dyszy pistoletu od podłoża 25-30cm, dysza pistoletu od 4 do 8 mm, ciśnienie robocze od 5 do 6 barów.
Powierzchnia tynku nałożonego tą techniką, może być wygładzana ręcznie jak w technice tradycyjnej. Jeżeli wygładzanie zostanie pominięte
otrzymamy warstwę o charakterystycznej „ostrej” strukturze. Przy stosowaniu tej techniki należy dostosować konsystencję masy tynkarskiej
do potrzeb natrysku (ok. 2 – 3% rozcieńczenie wodą ). Po dodaniu wody masę należy dokładnie wymieszać i dokonać próbnego natrysku.
Całkowite schnięcie tynku w przewiewnych pomieszczeniach trwa minimum 24 godziny
*
. W warunkach zewnętrznych czas wiązania zależy
od pogody
i wynosi około 24 godziny
*
.
ZUŻYCIE
Zużycie wyrobu zależne jest od wybranej granulacji i wynosi od 1,6 do 3,2kg/m². Przy planowaniu rzeczywistego zużycia należy uwzględnić
stan podłoża, warunki atmosferyczne, technikę nakładania oraz kwalifikację wykonawcy.
Rodzaj masy FABUD
Granulacja w mm
Orientacyjne zużycie w kg/m²
grys
1,0
1,6 – 2,0
1,5
2,2 – 2,6
2,0
2,8 – 3,2
kornik
1,5
2,1 – 2,5
2,0
2,7 – 3,1
ZALECENIA
Wyrobu nie wolno nakładać na mokre podłoże.
Niewskazane jest działanie ostrego słońca i silnego wiatru w trakcie prac oraz na świeżo nałożoną warstwę.
Zaleca się nakładanie tynku z tej samej partii produkcyjnej na całą ścianę. W przypadku różnych partii, należy je ze sobą wymieszać.
Rozcieńczenie masy tynkarskiej powinno być takie samo na całej obrabianej powierzchni.
Nie mieszać z innymi produktami. Nie zaleca się stosowania ciemnych kolorów na duże powierzchnie zewnętrzne.
Narzędzia i aparaty używane podczas prac należy dokładnie wymyć wodą natychmiast po zakończeniu robót lub przed dłuższą przerwą.
Wszelkie zabrudzenia powierzchni należy zmyć wodą z dodatkiem mydła.
Producent zaleca, przed użyciem wyrobu, wykonanie próbnej aplikacji na powierzchni około 1 m², w celu oceny systemu tynkarskiego.
Wszelkie uwagi prosimy natychmiast zgłaszać do producenta.
INFORMACJE DODATKOWE
Kolor podkładu tynkarskiego PRIMERPLAST A powinien być zbliżony do koloru masy tynkarskiej.
W przypadku kolorów wyrównywanie barw zostaje zagwarantowane w ramach tej samej partii produkcyjnej.
T
emperatura otoczenia i podłoża podczas nakładania tynku i 24 godziny po zakończeniu robót nie powinna być niższa niż + 5°C
i wyższa od + 25°C. W tym czasie należy chronić świeżą fakturę przed deszczem, który powoduje wypłukanie spoiwa
i plamy na powierzchni.
Niższa temperatura i zwiększona wilgotność może powodować wydłużenie schnięcia i czasu wiązania.
Gdy po aplikacji wyrobu warunki pogodowe ulegną gwałtownej zmianie, której objawem będą opady, mgły lub mróz, jakość warstwy
tynkarskiej może ulec degradacji.
Produkt przemrożony nie nadaje się do aplikacji.
INNE INFORMACJE
Podłoże, na którym będzie aplikowany opisany wyrób powinno być precyzyjnie określone. W wypadku braku możliwości identyfikacji
wcześniejszych warstw, należy je usunąć. W przypadku wątpliwości związanych z podłożem, aplikacją, przechowywaniem wyrobów
oraz eksploatacją wykonanych powierzchni, prosimy o kontakt z producentem.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za gwarancje udzielone przez wykonawców bez jego wiedzy.
TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE
Masę tynkarską FABUD A należy transportować i przechowywać w temperaturze od + 5
°C
do +25°C w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.

Miejsce przechowywania nie powinno być nasłonecznione. Trwałość tak przechowywanej masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji