Solbet zaprawa cienkowarstwowa biała 0.1

CENA : 26,50 zł / 25 kg.                                                                                                                                                                                                 Zaprawa murarska do cienkich spoin do
betonu komórkowego na cemencie białym 0.1 typu T, wg. projektu,
przeznaczona jest wznoszenia ścian murowanych zewnętrznych i
wewnętrznych (w tym działowych) oraz słupów z betonu komórkowego metodą
murowania na cienka spoinę. Służy do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
budynków, do elementów budowlanych podlegających wymaganiom
konstrukcyjnym, przeznaczona jest do murów zbrojonych i niezbrojonych.

Właściwości:
Zaprawa murarska do cienkich spoin do betonu komórkowego 0.1 jest
przygotowana w postaci suchej mieszanki spoiw hydraulicznych,
wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych oraz domieszek poprawiających
parametry techniczne i właściwości robocze. Zaprawa jest mrozo- i
wodoodporna. Zapobiega powstawaniu mostków termicznych w miejscu spoin
między elementami murowanymi.

DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

 • Temperatura stosowania: od +5ºC do +25ºC – otoczenie i podłoże.
 • Proporcje mieszania: od 5,75 litrów wody na 25 kg zaprawy.
 • Czas zachowania właściwości roboczych: do 2 godz.
 • Grubość spoiny: max. 3 mm.
 • Czas korekty: do 7 minut.
 • Wytrzymałość na ściskanie: Klasa M5.
 • Wytrzymałość spoiny (wartość tabelaryczna wg PN-EN 998-2:2012, załącznik C): ≥ 0,1 N/mm2.
 • Zawartość chlorków: ≤ 0,02% suchej masy zaprawy.
 • Reakcja na ogień: Euroklasa A1.
 • Absorpcja wody: ≤ 0,8 kg/(m2min0,5).
 • Przepuszczalność pary wodnej (wartość tabelaryczna współczynnika dyfuzji pary wodnej wg PN-EN 1745:2012, tabela A.12): µ =15/35.
 • Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna wg PN-EN 1745:2012, tabela A.12, dla P=50%): λ 10,dry,mat = 0,61 W/mK.
 • Trwałość: mrozoodporna.
 • Grubość kruszywa: < 0,8 mm.
 • Substancje niebezpieczne: patrz Karta Charakterystyki.
 • Zużycie: około 4,5 kg suchej zaprawy na 1 m2 muru o
  grubości 24 cm, przy grubości 3 mm, przy murowaniu elementów murowych
  profilowanych na pióra i wpusty, czyli z niewypełnionymi spoinami
  pionowymi.
 • Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie
  zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych
  pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach).

Orientacyjne zużycie zaprawy do cienkich spoin na 1m2 ściany z bloczków SOLBET

Grubość murowanej ściany [cm] Zużycie zaprawy (suchej mieszanki) na 1m2 [kg]
Bloczki profilowane na pióra i wpusty (mur bez wypełnienia spoin pionowych) Bloczki bez profilowania (mur z wypełnionymi spoinami pionowymi)
6 1,1
8 1,4
10 1,8
12 2,2
18 2,3 3,2
24 3,0 4,3
30 3,8 5,4
36 4,5 6,5
42 5,3 7,5